top of page

מיתוג - ג׳וליה, גלידה ופיצה איטלקית

Julia, Italian Pizza & Ice  cream- branding

ג׳וליה מציעה פיצות וגם גלידות איכותיות בייצור עצמי. תהליך המיתוג שלהם נדרש לפתור את הזהות הכפולה, ואת הכיוון האיטלקי של המוצר. (עוד תמונות למטה).

bottom of page